Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2009

Δημοτικό Συμβούλιο 7-12-2009 ώρα 19:00

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού, Δήμου Μηχανιώνας, έτους 2009.
 2. Έγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής.
 3. Τροποποίηση της μελέτης «Βελτίωση λιμενικών υποδομών Ιχθυόσκαλας Ν. Μηχανιώνας
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών πληρωμής μόνιμου προσωπικού των Κ.Ε.Π.
 5. Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μηχανιώνας.
 6. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση οφειλών που προκύπτουν από την Πράξη εφαρμογής της περιοχής επέκτασης του Δήμου Μηχανιώνας
 7. Προσαρμογή της αριθ. 124/2009 απόφαση Δ.Σ στα νέα δεδομένα της υπ' αριθ. 29/5993/23-10-2009 απόφασης Νομάρχη, με την οποία κυρώθηκε η 12/343 διορθωτική πράξη της 12/3 τροποποίησης της 12 Πράξης Εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης περιοχής επέκτασης Ν. Μηχανιώνας (ιδιοκ. 01.02.02.)
 8. Υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας -Θράκης 2007-2013 στον άξονα προτεραιότητας 7- Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας , κωδικός προτεραιότητας 59- Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών .
 9. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πινάκα Εργασιών & 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού λιμένα Ν. Μηχανιώνας
 10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση παλαιού κτιρίου Λυκείου για τη στέγαση 2ου Γυμνασίου Ν. Μηχανιώνας
 11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση 5ης οδού Νέας Δροσιάς»
 12. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση 5ης οδού Νέας Δροσιάς»
 13. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού αγροτεμαχίου στο υπ' αριθ. 126 αγροτεμάχιο στο Τ.Δ.Ν. Κερασιάς του Δήμου Μηχανιώνας , για αγροτική καλλιέργεια .
 14. Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού αγροτεμαχίου στο υπ' αριθ. 339 αγροτεμάχιο στο Τ.Δ.Ν. Κερασιάς του Δήμου Μηχανιώνας , για αγροτική καλλιέργεια .
 15. Προσκύρωση ιδιοκτησίας με πράξη τακτοποίησης στην Ν. Μηχανιώνα .
 16. Ορισμός υπευθύνου για την κίνηση καταθετικού λογαριασμού στην Τράπεζα Eurobank σχετικά με τη συνομολόγηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για την προμήθεια οχημάτων ειδικών χρήσεων.
 17. Αναπροσαρμογή τελών διαφήμισης εντύπου του Δήμου Μηχανιώνας για το έτος 2010.
 18. Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Μηχανιώνας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων.
 19. Έγκριση αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου .
 20. Τοποθέτηση σήμανσης για απαγόρευση στάσης -στάθμευσης έμπροσθεν του χώρου του 1ου και 2ου Γυμνασίου Ν. Μηχανιώνας επί της 25ης Μαρτίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου