Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

Προς επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Καταγγελία οικονομικής ατασθαλίας ιδιαίτερα μεγάλης αξίας στην ταμειακή
Αρ. Πρωτ. 16107 / 4-12-2009

Αξιότιμε Κύριε Γενικέ Επιθεωρητά Δημόσιας Διοίκησης,

Η παρούσα επιστολή αποσκοπεί στην καταγγελία στην Υπηρεσία Σας μείζονος οικονομικού «σκανδάλου» το οποίο αφορά την Διοίκηση του Δήμου Ν. Μηχανιώνας - Θεσσαλονίκης.

Υπό την ιδιότητα μου ως επικεφαλούς της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Ν. Μηχανιώνας σας γνωστοποιώ τα κάτωθι πραγματικά περιστατικά τα οποία και θέτω στην κρίση Σας :

1. Την 16η Νοεμβρίου 2009 ο Δήμαρχος Ν. Μηχανιώνας, κ. Μαυρομάτης Ιωάννης, αναφέρει ότι κατόπιν προφορικής γνωστοποίησης ιδιοκτήτη γραφείου στοιχημάτων για ασυνήθιστη συμπεριφορά του ταμία του Δήμου μας, δίνει εντολή σε δημοτικό υπάλληλο για διενέργεια εσωτερικού ελέγχου της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου.

2. Την 19η Νοεμβρίου 2009 ο Δήμαρχος Μηχανιώνας συγκαλεί τηλεφωνικά, περίπου μία ώρα πριν, έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την μη δυνατότητα παρουσίας του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και ανακοινώνει στους παρόντες ότι έχει εντοπισθεί πράξη υπεξαίρεσης μεγάλου χρηματικού ποσού από τον ταμία του Δήμου, η οποία ελάμβανε χώρα για ενάμισι περίπου χρόνο.

3. Την 24η Νοεμβρίου 2009 ενημερώνεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το ανωτέρω γεγονός από εμένα προσωπικά (Αρ. Πρωτοκόλλου 33220/24-11-2009).

4. Την ίδια μέρα, μετά την καταγγελία μου, κοινοποιούνται στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και κάποιες ενέργειες του Δημάρχου.

5. Την 1η Δεκεμβρίου μάθαμε ότι μετά από νέο εσωτερικό έλεγχο της ταμειακής υπηρεσίας το Δήμου ότι το πόσο της υπεξαίρεσης ανέρχεται στο ποσό εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων (680.000) ευρώ.

6. Σήμερα 3 Δεκεμβρίου δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου του προβλήματος.

Κατόπιν αυτών :

1. Όπως μας γνωστοποιείται από την Διοίκηση του Δήμου το ποσό της υπεξαίρεσης αυξάνεται συνεχώς, μετά από τους πραγματοποιηθέντες εσωτερικούς ελέγχους του Δήμου, με αποτέλεσμα ήδη να έχει υπερβεί το ύψος των 680.000 ευρώ.

2. Το πραγματικό ύψος του υπεξαιρεθέντος ποσού, ο τρόπος πραγματοποίησης του καθώς και οι εμπλεκόμενοι σε αυτό παραμένουν άγνωστα.

3. Έχουν ήδη παρέλθει 16 ημέρες από την ημέρα εντοπισμού του προβλήματος και εκτός του ότι δεν υπάρχει άλλη ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έχει ενεργοποιηθεί ούτε και ο μηχανισμός ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες, πράγμα το οποίο ενέχει κινδύνους εφόσον πιθανολογείται συγκάλυψη παράνομων πράξεων.

4. Η ταμειακή υπηρεσία μέχρι την ημέρα αποκάλυψης του γεγονότος δεν πραγματοποιούσε ούτε καθημερινή ούτε μηνιαία συμφωνία του ταμείου, συγκεκριμένα η τελευταία συμφωνία και έλεγχος του ταμείου έγινε την 31η Δεκεμβρίου 2008.

5. Από τα προαναφερθέντα πραγματικά περιστατικά πιθανολογείται η ύπαρξη «εικονικού» ταμείου για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, και επειδή τον μήνα Οκτωβρίου ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου το οποίο είναι αδύνατον να συνταχθεί χωρίς γνώση του υπολοίπου ταμείου, δημιουργείται εύλογα η ανησυχία για ευρύτερες πτυχές του σκανδάλου.

6. Ως Ταμίας του Δήμου είχε τοποθετηθεί άτομο με σοβαρά προβλήματα υγείας τα οποία είχαν ως συνέπεια την μακρόχρονη κατά διαστήματα απουσία του (ακόμα και μήνες), με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται οικονομικές πράξεις (πληρωμές, εισπράξεις, καταθέσεις κλπ) από αναρμόδια άτομα.

7. Το μέχρι σήμερα ποσό της υπεξαίρεσης αποτελεί τουλάχιστον το 20% της ετήσιας ρευστότητας του Δήμου και είναι πρακτικά αδύνατον να μην γίνει αντιληπτό στην οικονομική και διοικητική λειτουργία του Δήμου άμεσα, ο δε Δήμαρχος Μηχανιώνας επιπροσθέτως είναι Οικονομολόγος και υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών (Εφοριακός) και έχει άριστη γνώση της ταμειακής λειτουργίας και των προβλημάτων ρευστότητας, όπως και γνώση των τρόπων και διαδικασιών για τον εντοπισμό και τον έλεγχο τέτοιας φύσεως προβλημάτων.

8. Οι Έλληνες πολίτες είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι σε θέματα οικονομικών ατασθαλιών και διασπάθισης δημοσίου χρήματος (ιδιαιτέρως δε στην κρίσιμη περίοδο που διανύει η χώρα μας και με τις δυσμενέστατες συνέπειες για όλο τον Ελληνικό λαό).
Για όλα τα ανωτέρω και έχοντας εμπιστοσύνη στον θεσμό της Επιθεώρησης Δημόσιας Διοίκησης Σας παρακαλώ όπως παρέμβετε άμεσα στον Δήμο Ν. Μηχανιώνας με σκοπό τη διασφάλιση του Δημοσίου Συμφέροντος.

Με τιμή

Στεφανίδης Κυριάκος
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΗ - ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου