Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Δημοτικό συμβούλιο 13 Σεπτεμβρίου 2010, 20:00 1. Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Μηχανιώνας , έτους 2010.
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας, οικονομικού έτους 2010.
 3. Έγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής.
 4. Έγκριση αμοιβής δικηγόρων, για την σύνταξη και κατάθεση δικογράφου πρόσθετων λόγων επί της αίτησης κύρωσης καθώς και σύνταξη και κατάθεση ανακοπών και αναστολών για πράξεις αναγκαστικής κατάσχεσής εις χείρας τρίτου.
 5. Ορισμός μελών Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημαράκειος Παιδικός Σταθμός» Δήμου Μηχανιώνας, Νομού Θεσσαλονίκης.
 6. Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μηχανιώνας.
 7. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου Μηχανιώνας.
 8. Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων, Δήμου Μηχανιώνας.
 9. Λύση μίσθωσης ιδιόκτητου χώρου για τη στέγαση και λειτουργία Γραφείου Παλιννοστούντων
 10. Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων για καλλιέργεια.
 11. Εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου για καλλιέργεια.
 12. Εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου στην περιοχή Τούζλα της Ν.Μηχανιώνας.
 13. Συγκρότηση Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Μηχανιώνας.
 14. Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Αγγελοχωρίου»
 15. Επανεξέταση της υπ αριθ.  171/2010 απόφασης Δ.Σ. που άφορα : «προθεσμία περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις εντός ρυμοτομικού σχεδίου στο Τ.Δ.Ν.Κερασιάς (Β' Φάση) ».
 16. Καταβολή ποσού στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την κάλυψη της δαπάνης ηλεκτροδότησης Κλειστού Γυμναστηρίου Τ11Β του Δήμου Μηχανιώνας.
 17. Καταβολή ποσού στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την κάλυψη της δαπάνης ενίσχυσης δημοτικού φωτισμού .
 18. Καταβολή ποσού στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την κάλυψη της δαπάνης ενίσχυσης δημοτικού φωτισμού στην επέκταση της Ν.Μηχανιώνας .
 19. Εγκριση έκδοσης οικοδομικής άδειας για την υλοτόμηση δένδρων .
 20. Εξέταση αιτήσεων από τα καταστήματα τραπεζών του Δήμου, για τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων ασφάλειας .
 21. Εξέταση αίτησης για ακύρωση μίσθωσης του κυλικείου που βρίσκεται εντός του δημοτικού ακινήτου που έχει παραχωρηθεί στο Α.Π.Θ. στην παραλία Αγγελοχωρίου.
 22. Εξέταση αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση βεβαιωμένων ή μη οφειλών, στο πλαίσιο του Ν.3801/2009.
 23. Οικονομική ενίσχυση δημότη.
 24. Επιστροφή χρημάτων ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου