Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

14o Δημοτικό Συμβούλιο Τετάρτη 27-7-2011 ώρα 20:00

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ν. Επιβατών (οδός Λογοθέτη 1)
 1. Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τη διερεύνηση του εταιρικού σχήματος στην περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης. 
 2. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ», Άξονας Προτεραιότητας: « Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ», Θεματική Προτεραιότητα: Υποδομές στον τομέα εκπαίδευσης, Κατηγορία Πράξης: Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης. 
 3. Έγκριση μελέτης «Ανακατασκευή 25ης Μαρτίου από το Δημαρχείο έως τα Μνήματα». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 5. Εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης. 
 6. Καταγγελία, λύση μίσθωσης, απόδοση μισθίου και καταβολή μισθώματος και οφειλών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 7. Αναίρεση παραχώρησης ακινήτου του Δήμου στην καταργηθείσα Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Θερμαϊκού νυν ΔΗΚΕΘ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 8. Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 9. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 10. Επιστροφή εσόδων ΤΑΠ, ΔΦ και ΔΤ από λανθασμένη χρέωση, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 11. Αποβολή της κ. Δήμητρας Λασκαράκη. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 12. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Ακτής». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 13. Έγκριση προεκτίμησης αμοιβής για τη μελέτη «Τοπογραφική Αποτύπωση Αγροτικής οδού μεταξύ των κληρ.447-499 έως 496-542 Αγροκτήματος Ν. Επιβατών». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 14. Εκποίηση τμήματος του υπ΄αρ.418 χερσολίβαδου Αγ. Τριάδας ιδιοκτησίας Δήμου Θερμαϊκού στον κ. Χρήστο Ρουσάκη. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 15. Τροποποίηση ετήσιου τεχνικού προγράμματος 2011 και αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 16. Έγκριση υλοποίησης μελέτης «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου Θερμαϊκού». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 17. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 
 18. Χορήγηση τρίμηνης άδειας σε Δημ. Σύμβουλο. Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου κ. Κ. Στεφανίδης.

Aκούστε ζωντανά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω web-radio, κάνοντας κλικ εδώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου