Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2013

7o Δημοτικό Συμβούλιο Τετάρτη 13-3-2013 ώρα 17:00

Ερωτήσεις
 1. Χαρακτηρισμός του αγροτικού δρόμου Μηχανιώνας - Επανομής. (Ιωάννης Μαυρομάτης).
 2. Απορρόφηση του εγκεκριμένου ποσού των 30.000,00 € από το ΥΜΑΘ, στον πρώην Δήμο Μηχανιώνας, για έργο οδοποιίας. (Ιωάννης Μαυρομάτης).
 3. Μετεγκατάσταση συλλόγου «ΤΡΑΝΤΕΛΛΗΝΕΣ». (Ιωάννης Μαυρομάτης).
 4. Δημοπράτηση των Αναψυκτηρίων στη θέση Ποταμός Επανομής. (Νικόλαος Παράσχου).
 5. Υλοποίηση προγραμμάτων ανέργων. (Νικόλαος Παράσχου).
 6. Δημιουργία και λειτουργία νέου ιστότοπου του Δήμου Θερμαϊκού. (Αντώνης Ζαβέρκος).
 7. Κόστος των τριών ιστότοπων των πρώην Δήμων (Καποδιστριακών) . (Αντώνης Ζαβέρκος).

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
 1. Πλειστηριασμός κατασχεμένων ακινήτων, οφειλετών του Δήμου.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής
 2. Έγκριση υλοποίησης της υπ΄αρ.15/2013 μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών-Τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Θερμαϊκού». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Μπάρμπας.
 3. Έγκριση του υπ΄αρ.1/2013 πρακτικού Δημόσιας Συνεδρίασης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Π. Τροκάνας.
 4. Διπλασιασμός δόσεων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 5. Διπλασιασμός δόσεων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 6. Έγκριση διενέργειας προμήθειας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 7. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ένδυσης, ένστολου προσωπικού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής
 8. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση Τ.Ζ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής
 9. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση Τ.Ζ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής
 10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 11. Διεκδίκηση τακτικών δημοτικών εσόδων που δεν έχουν αποδοθεί. Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.
 12. Απόσυρση δύο (2) υπηρεσιακών οχημάτων μεγάλου κυβισμού.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Μπάρμπας.
 13. Έγκριση της υπ΄αρ.81/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στον καθορισμό τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής
 14. Ακύρωση της υπ΄αρ.420/2012 απόφασης ΔΣ, που αφορά στην έγκριση προεκτίμησης αμοιβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ενεργειακής απόδοσης (ΚΕΝΑΚ) για την κατασκευή του 9ου Νηπιαγωγείου Περαίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 15. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 16. Έγκριση της υπ΄αρ.22/2013 απόφασης του ΔΗΠΠΑΚΥΘ, που αφορά στην αναμόρφωση προϋπολογισμού και στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θερμαϊκού, του ΔΗΠΠΑΚΥΘ και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ». Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Π. Τροκάνας.
 17. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση Τ.Ζ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής
 18. Τροποποίηση της υπ΄αρ.28/2013 Απόφαση ΔΣ, που αφορά στην επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τ.μ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής
 19. Έγκριση διενέργειας προμήθειας Antivirius. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής
 20. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής
 21. Έγκριση διενέργειας προμήθειας, για την κάλυψη αναγκών των σχολικών κτιρίων του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής
 22. Έγκριση διενέργειας προμήθειας φρέσκου γάλατος, για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής
 23. Τροποποίηση ετήσιου τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2013. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής
 24. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης, για την υλοποίηση του έργου «Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του ΣΥΠΠΑΖΑΘ για την οργανωτική, οικονομική και τεχνική συγκρότηση του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής
 25. Καταβολή εξόδων Δημάρχου στην Αθήνα (3-12-2012) και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 26. Καταβολή εξόδων Δημάρχου στην Αθήνα (24-1-2013) και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής
 27. Καταβολή εξόδων μετακίνησης Γ. Γραμματέα στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 28. Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημ. Συμβούλου στην Κρήτη και διάθεση της σχετικής πίστωσης.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 29. Έγκριση της υπ΄αρ.6/2013 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στον καθορισμό των τμημάτων που παραχωρούνται για κοινόχρηστους χώρους στον Δήμο Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 30. Έγκριση της υπ΄αρ.7/2013 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην τοποθέτηση ηλεκτρικών-κινούμενων μπαρών στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Δ.Κ.Περαίας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 31. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Καθαιρέσεις και αποκαταστάσεις περιφράξεων για διάνοιξη οδών Επανομής». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 32. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση Τ.Μ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής
 33. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση Τ.Μ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής
 34. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σε αλλοδαπούς. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής
 35. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σε αλλοδαπούς. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής
 36. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σε αλλοδαπούς. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής
 37. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σε αλλοδαπούς. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής
 38. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σε αλλοδαπούς. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής
 39. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σε αλλοδαπούς. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής
 40. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σε αλλοδαπούς. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής
 41. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σε αλλοδαπούς. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής
 42. Πρόσληψη προσωπικού, δίμηνης χρονικής διάρκειας. Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Ζαριφέ-Παλιούρα.
 43. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση Τ.Ζ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής
 44. Έξωση του κ.Ελευθεριάδη Ε. Νικαολάου, από το Δημοτικό κατάστημα, έναντι του Ι. Ν. Αγ.Νικολάου στην παραλία Ν. Μηχανιώνας και απόδοση του μισθίου στο Δήμο. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής
 45. Έξωση του κ.Ιατρού Ν.Αλέξανδρου, από το Δημοτικό κατάστημα 18 της Δημοτικής Αγοράς Επανομής και απόδοση του μισθίου στο Δήμο. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου