Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

15o Δημοτικό Συμβούλιο Πέμπτη 1-8-2013 ώρα 20:00


 1. Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Β' Τριμήνου του έτους 2013 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιάτζης.
 2. Επανάληψη δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ'αριθ. 1079 αγροτεμαχίου στη Δημοτική κοινότητα Περαίας Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιάτζης.
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιάτζης.
 4.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιάτζης.
 5. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια με πρόχειρο διαγωνισμό οικοδομικών υλικών , χρωμάτων και ξυλείας της ΔΈ. Θερμαϊκού «προϋπολογισμού 59.609,96 Ευρώ (Αρ.Μελ. 27/2013).Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κ.Β.Αθανασιάδης.
 6. Εκμίσθωση του υπ' αριθ. 351 αγροτεμαχίου στην Τοπική Κοινότητα Μεσημερίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιάτζης.
 7. Μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου -καταστήματος στην ιχθυαγορά Μηχανιώνας, του μισθωτή κ. Χρηστίδη Γ.Λάμπρου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιάτζης.
 8. Παράταση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου -καταστήματος στην παραλιακή περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μηχανιώνας, με μισθωτή τον κ. Χρηστίδη Γ. Λάμπρο.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιάτζης.
 9. Έγκριση της υπ' αριθ. 70/2013 Απόφασης ΔΣ. της Δ.Η.Κ.Ε.Θ. . Εισηγητής: Δημοτική Σύμβουλος κα. Κ. Καζουλίδη
 10. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση τετραγωνικών μέτρων σε οικία Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιάτζης.
 11. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιάτζης.
 12. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος σε αλλοδαπούς. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιάτζης.
 13. Έγκριση της υπ' αριθ. 25/2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κ. Β. Αθανασιάδης. 
 14. Έγκριση της υπ' αριθ. 24/2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κ. Β. Αθανασιάδης. 
 15. Έγκριση της υπ' αριθ. 20/2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κ. Β. Αθανασιάδης. 
 16. Εγκριση της υπ' αριθ. 19/2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κ. Β. Αθανασιάδης. 
 17. Εγκριση της υπ' αριθ. 18/2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κ. Β. Αθανασιάδης. 
 18. Εισήγηση για λήψη απόφασης Δ.Σ. για την έγκριση χορήγησης άδεις παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιάτζης.
 19. Εγκριση μετακίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιάτζης.
 20. Ανάκληση της υπ' αριθ. 296/2013 Απόφασης Δ.Σ. Έγκριση Διενέργειας της Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιάτζης.
 21. Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου και διάθεση της σχετικής πίστωσης Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιάτζης.
 22.  Έγκριση εξόδων μετακίνησης Αντιδημάρχου και διάθεση της σχετικής πίστωσης Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιάτζης.
 23. Έγκριση της υπ' αριθ. 86/2013 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Εισηγητής: Δημοτικός σύμβουλος κ. Τροκάνας Παναγιώτης
 24. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.3 της Δ.Κ. Αγίας Τριάδας σε εφαρμογή της με αριθ. 2990/2006 Δικαστικής Απόφασης για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κ. Β. Αθανασιάδης. 
 25. Τροποποίηση ετήσιου τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013 Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη νέας ένδειξης με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών κάδων για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού, έτους 2013. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κ. Β. Αθανασιάδης. 
 26. Έγκριση διενέργειας προμήθειας εξοπλισμού για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο στις παραλίες . Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κ. Β. Αθανασιάδης. 
 27. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ»(Αρ. Μελ. 267/2009). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κ. Β. Αθανασιάδης. 
 28. Έγκριση διενέργειας της «Προμήθειας ασφάλτου για αποκατάσταση ασφαλτικών φθορών του Δήμου Θερμαϊκού 2013 (ΣΑΤ Α) (Αρ. Μελ.29/2013) Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κ. Β. Αθανασιάδης.  
 29. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή 15-θέσιου Λυκείου Ν.Επιβατών»(Αρ. Μελ.ΟΣΚ:Σ.185). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κ. Β. Αθανασιάδης. 
 30.  Εξέταση της με αριθ. Πρωτ. 20358/02-07-2013 αίτησης της εταιρείας «Α. Κωνσταντινίδης -Α.Καπέτας Τ.Α.Ε.» αναδόχου του έργου«Κατασκευή 15-θέσιου Λυκείου Ν.Επιβατών» για την μείωση των περικοπών οι οποίες του επιβλήθηκαν στη δαπάνη των εργασιών λόγω αποκατάστασης των ελαττωμάτων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κ. Β. Αθανασιάδης. 
 31. ΑΠΟΡΡΙΨΗ της με αριθ. Πρωτ. 6842/06-03-2013 Ένστασης της εταιρείας «SKIES AVIATION ACADEMY Ρ.Ο» για την μεταφορά στον υπερκείμενο όροφο της πινακίδας της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας . Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κ. Β. Αθανασιάδης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου