Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

23o Δημοτικό Συμβούλιο Πέμπτη 5-12-2013 ώρα 18:00

 1. Έγκριση της υττ' αρ.194/2013 απόφασης της ΔΕΥΑΘ, που αφορά στην ενιαία τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Θερμαϊκού. Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΥΑΘ κ. Ι. Βογιατζής.
 2. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου Θερμαϊκού», λόγω ματαίωσης του σχετικού διαγωνισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 3. Έγκριση παραλαβής μελέτης «Μελέτη εφικτότητας και κυκλοφοριακή διερεύνηση επιπτώσεων από την κατάργηση του πεζόδρομου Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης. 
 4. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ αρ.26/2010 μελέτης με θέμα «Βελτίωση και ενοποίηση κοινοχρήστων χώρων και κοινωφελών εγκαταστάσεων στα Κ.Χ.101 έως και 42 Τ.Δ.Περαίας-Σύνδεση με το θαλάσσιο μέτωπο». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Β.Αθανασιάδης. 
 5. Τροποποίηση όρων και ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης ανάθεσης ερευνητικού προγράμματος «Δασοκομικές επεμβάσεις τω περιαστικών δασών Περαίας-Αγ.Τριάδας-Ν.Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού για προστασία από πυρκαγιές». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης. 
 6. Επιστροφή χρηματικού ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σε αλλοδαπούς. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 7. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 8. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τ.μ. σε οικία. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 9. Χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 10. Ορισμός ελεγκτών της ΔΗΚΕΘ χρήσης 27-6-2011 έως 31-12-2011, καθώς και 1-1-2012 έως 31-12-12012. Εισηγήτρια: ΔΣ κ. Κ. Καζουλίδη.
 11. Έγκριση εκτέλεσης της υπ' αρ. 44/2013 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου, των Νομικών Προσώπων κλπ». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
 12. Έγκριση υλοποίησης της 45/2013 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος αντιμπλοκαρίσματος τροχών σε οχήματα του Δήμου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης. 
 13. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Θερμαϊκού (2013)» και τρόπος εκτέλεσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης. 
 14. Έγκριση υλοποίησης της υπ' αρ. 30/2013 μελέτης με τίτλο «Κρασπεδώσεις & πλακοστρώσεις δημοτικών και κοινοτικών οδών Δ.Θερμαικού». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης. 
 15. Παραλαβή ενεργειακών μελετών για την ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Γυμνασίου Μηχανιώνας Δ.Θερμαικού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου