Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

10o (έκτακτο) Δημοτικό Συμβούλιο Τρίτη 22-4-2013 ώρα 17:00

  1. Καθορισμός Τελών χρήσης Αιγιαλού, έτους 2013.  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ. Βογιατζής.
  2. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Αστική θαλάσσια συγκοινωνία Θεσσαλονίκης – Μελέτης - Αδειοδοτήσεις πέντε προβλητών - στάσεων», στα πλαίσια της υπ΄ αρ. πρωτ. 886/1-4-2013 (Κωδικός πρόσκλησης 20/2013) πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015». Εισηγητής: Γεν. Γραμματέας κ. Ε. Κεραμιδάκης.    
  3. Εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού στη Δ.Ε.Θερμαϊκού Παραλίας Ν.Επιβατών (από ΚΑΑΥ έως Κωνσταντινουπόλεως). Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Ζαριφέ.
  4. Εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού στη Δ.Ε.Θερμαϊκού Παραλίας Αγίας Τριάδας (από ΕΟΤ έως ΚΑΑΥ). Εισηγήτρια:Αντιδήμαρχος κ. Ε. Ζαριφέ.
  5. Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης & Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Βογιατζής.    
  6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού Αθλητισμού. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Π.Τροκάνας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου