Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

9o Δημοτικό Συμβούλιο Τετάρτη 17-4-2013 ώρα 17:30 1. Γνωμοδότηση και έκδοση ψηφίσματος, για τη λειτουργία ιχθυαγοράς, 
 2. Πλειστηριασμός κατασχεμένων ακινήτων, οφειλετών του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 3. Λήψη απόφασης για λύση μίσθωσης, από το Δημοτικό κατάστημα 18 της Δημοτικής Αγοράς Επανομής και απόδοση του μισθίου στο Δήμο. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής..
 4. Λήψη απόφασης για λύση μίσθωσης, από το Δημοτικό κατάστημα, έναντι του Ι.Ν.Α.Νικολάου, στην παραλία Ν.Μηχανιώνας και απόδοση του μισθίου στο Δήμο. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 5. Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, περί έκπτωσης ή μη, προμηθευτή του Δήμου, για προμήθεια ξυλείας για κατασκευή ραφιών και διαχωριστικών στην αίθουσα αρχειοθέτησης της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 6. Έγκριση διενέργειας προμήθειας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 7. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από μείωση Δ.Τ. σε ευπαθείς ομάδες. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 8. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από μείωση Δ.Τ. σε ευπαθείς ομάδες. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 10.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής..
 13. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 14. Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα (27-3-2013) και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 15. Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα (7-2-2013) και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 16. Τροποποίηση της υπ΄αρ.31/2013 Απόφασης ΔΣ, που αφορά στη συγκρότηση Επιτροπής Φορολογικών Επιλύσεων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 17. Σύμβαση συνεργασίας αποκομιδής ΑΛΕ (Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ.Μπάρμπας.
 18. Έγκριση της υπ΄αρ.39/2013 Απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013. Εισηγήτρια: Δημ. Σύμβουλος κ. Κ. Καζουλίδη.
 19. Έγκριση της υπ΄αρ.42/2013 Απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ. Εισηγήτρια: Δημ. Σύμβουλος κ. Κ. Καζουλίδη.
 20. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από παλαιό Ιπποδρόμιο έως Αγελαδάρικο του Δήμου Επανομής». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 21. Έγκριση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «Βελτίωση και ενοποίηση κοινοχρήστων χώρων και κοινωφελών εγκαταστάσεων στα Κ.Χ.101 έως 109 και 42 Τ.Περαίας - Σύνδεση με το θαλάσσιο μέτωπο». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 22. Ορισμός εκπροσώπου, για συμμετοχή στο Συντονιστικό όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 23. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Πλακόστρωση οδών Ανθέων – Δημοκρατίας - Φιλίππου».  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β. Αθανασιάδης.
 24. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τ.μ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 25. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τ.ζ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 26.  Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τ.ζ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 27. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τ.μ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 28. Συγκρότηση της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ, για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων ένταξης των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 29. Έγκριση της υπ΄αρ. 60/2013 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΘ, με τίτλο «Παραχώρηση μηχανήματος έργου (καλαθοφόρο), άνευ ανταλλάγματος, από την ΔΕΥΑ Θερμαϊκού προς τον Δήμο Θερμαϊκού». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 30. Αμοιβή πληρεξούσιων δικηγόρων και διάθεση πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 31. Παραχώρηση χρήσης του οικήματος της παλαιάς κοινότητας Ν.Επιβατών, για τις ανάγκες στέγασης Συλλόγου. Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Ι.Αλεξανδρής.
 32. Επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από λάθος χρέωση τ.μ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
 33. Έγκριση προεκτίμησης αμοιβής ενεργειακής μελέτης, για την ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Β. Αθανασιάδης.
 34. Έγκριση προεκτίμησης αμοιβής ενεργειακής μελέτης, για την ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Γυμνασίου Ν.Μηχανιώνας  του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Β. Αθανασιάδης.
 35. Εξέταση αίτησης του φορέα ΚΑΠΠΑ 2000. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι.Τσακμάκας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου