Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

Συμμετοχή στην πράξη = πράξη ευθύνης

Σήμερα είναι αναγκαία η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις. Η εποχή κατά την οποία οι «ειδικοί αποφάσιζαν» και οι «πολιτικοί διέτασσαν» έχει περάσει ανεπιστρεπτί.
Η πολυπλοκότητα των κοινωνικών προβλημάτων, με αιχμή τα περιβαλλοντικά, απαιτεί μια νέα σχέση μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας των πολιτών.
Η συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις που αφορούν την κοινότητά τους αποτελεί εχέγγυο δημοκρατικότητας, διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται αποτελούν προϊόν συναίνεσης και άρα είναι υλοποιήσιμες.
Συμμετοχή δεν σημαίνει ελεύθερη συζήτηση. Σημαίνει ένας δημιουργικός διάλογος μέσα από την υποστήριξη δομημένων μεθόδων.
Μέθοδοι που μπορούν να εφαρμοσθούν και ως εργαλείο ενημέρωσης των πολιτών και κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.
Η χώρα μας, ως μέλος της Ε.Ε., έχει την υποχρέωση να διενεργεί διαδικασίες διαβούλευσης και συμμετοχής. Με τον "Καλλικράτη" γίνεται ουσιαστικά μια μεταφορά εξουσιών από το κεντρικό κράτος, στην περιφέρεια. Η διοίκηση του δήμου γίνεται λιγότερο δημαρχοκεντρική και περισσότερο συμμετοχική. Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και ηλεκτρονικής διαβούλευσης. Μιας συμμετοχικής διαδικασίας που δεν έχει στόχο μόνο να πληροφορήσει τους πολίτες αλλά και να τους καταστήσει κοινωνούς της λύσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου