Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

Ομολογία Λοβέρδου: Καπνός τα αντικαπνιστικά μέτρα


Αναλυτική αναφορά με τα αποτελέσματα των αντικαπνιστικών ελέγχων, ζητεί ο υπουργός Υγείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες περιφερειακής αυτοδιοίκησης.
Με έγγραφο που έστειλε την Τετάρτη, ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος παραδέχεται ότι '...οι έλεγχοι οι οποίοι έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, γι’ αυτό και παρακαλείσθε όπως καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας με την εντατικοποίηση των ελέγχων εκ μέρους σας στους εν λόγω χώρους...'.
Με σκοπό την τήρηση της νομοθεσίας, ζητεί από τις ελεγκτικές αρχές να αποστέλλουν στο υπουργείο τα αναλυτικά στοιχεία των ελέγχων που έχουν πραγματοποιήσει, τα συγκεντρωτικά στοιχεία για την καταβολή του ειδικού τέλους καπνού, καθώς και τη λίστα με τα επιβεβλημένα πρόστιμα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπούς χώρους...'.

Σχέδιο
Σύμφωνα με τον υπουργό, οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται βάσει σχεδίου, το οποίο πρέπει να εκπονήσει η αρμόδια διεύθυνση κάθε περιφέρειας.
Το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει σαφή χρονοδιαγράμματα, στόχους και δράσεις ανά περιφερειακή ενότητα, με τη συμμετοχή όλων των αρμοδίων τοπικών ελεγκτικών μηχανισμών (διευθύνσεις Υγείας, Περιφερειακής Υγιεινής, Λιμενικό, δημοτική αστυνομία, ΕΟΤ και ΣΕΠΕ).
Συντονιστής και εποπτεύων όλου του σχεδίου θα είναι ο γενικός διευθυντής Δημόσιας Υγείας της
κάθε Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.


Πηγή: http://www.iatronet.gr/