Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Οι νέοι αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους

Ο δήμαρχος σύμφωνα με την απόφασή του (Αρ. Αποφ. 13/ Αριθ. Πρωτ. 396/07-01-2013) όρισε 5 νέους αντιδημάρχους. Οι αντιδημαρχίες και οι αρμοδιότητες των αντιδημάρχων δεν διαφέρουν ουσιαστικά από το προηγούμενο μοντέλο. Προφανώς ο ίδιος θεωρεί ότι ήταν πετυχημένο το συγκεκριμένο μοντέλο.
Όλοι μας ευχόμαστε να έχουν καλή επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα. Θέλουμε να έχουν μια πετυχημένη θητεία για το καλό όλων μας.
Οι νέοι αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους έχουν ως εξής:
1. Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών ο κος Χρήστος Βογιατζής με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Τον έλεγχο για θέματα Προϋπολογισμού, λογιστηρίου, μισθοδοσίας, προμηθειών, εσόδων και δημοτικής περιουσίας.
 • Τον έλεγχο της Ταμειακής Υπηρεσίας.
 • Την υπογραφή των εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές Υπηρεσίες που εποπτεύει.
2. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας ο κος Βασίλειος Αθανασιάδης με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την ευθύνη της λειτουργίας των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 • Την εποπτεία των συγκοινωνιακών και κτιριακών έργων, των ηλεκτρολογικών έργων, του οδοφωτισμού και της σηματοδότησης, των υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
 • Την ευθύνη για την Πολιτική Προστασία και θέματα συγκοινωνιών, εγκαταστάσεων και κυκλοφορίας.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές Τεχνικές Υπηρεσίες.
3. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας- Ανακύκλωσης-Περιβάλλοντος & Πρασίνου ο κος Κωνσταντίνος Μπάρμπας με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την ευθύνη για την αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Τη μέριμνα για τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων και την εποπτεία των ειδικών συνεργείων.
 • Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής των οχημάτων .
 • Την μέριμνα για την αναβάθμιση και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Την ευθύνη της συντήρησης του πρασίνου του Δήμου.
 • Την αναπλήρωση του Δημάρχου ως αναπληρωτή Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Μηχανιώνας.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις εποπτευόμενες Υπηρεσίες.
4. Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης η κα Ευτυχία Ζαριφέ με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την ευθύνη της λειτουργίας των Υπηρεσιών υποστήριξης των πολιτικών οργάνων του Δήμου.
 • Την ευθύνη της λειτουργίας των Υπηρεσιών δημοτικής κατάστασης πολιτών & Ληξιαρχείου, αλλοδαπών & μετανάστευσης.
 • Την εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.
 • Την αναπλήρωση του Δημάρχου ως αναπληρωτή Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Θερμαϊκού.
 • Την υπογραφή αποφάσεων εγγραφής, μεταγραφής και διόρθωσης στο δημοτολόγιο του Δήμου.
 • Την εποπτεία του προσωπικού και την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές και τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη του.
 • Την μέριμνα για την αγροτική και ζωική παραγωγή και τη γεωργική ανάπτυξη.
 • Τη μέριμνα για την αλιεία.
 • Την ευθύνη για τις αδειοδοτήσεις εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 • Την μέριμνα για την προστασία του καταναλωτή.
 • Την εποπτεία για θέματα απασχόλησης και τουρισμού.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις εποπτευόμενες Υπηρεσίες.
5. Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού ο κος Κωνσταντίνος Βογιατζής με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Την ευθύνη για την κοινωνική μέριμνα.
 • Την μέριμνα για την προστασία και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.
 • Την παρακολούθηση θεμάτων παιδείας και δια βίου μάθησης.
 • Την μέριμνα για θέματα Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 • Την αναπλήρωση του Δημάρχου ως αναπληρωτή Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Επανομής.
 • Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις εποπτευόμενες υπηρεσίες 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου